Help

Pressmeddelande årsredovisning

Axonkids AB:s årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig nedan. Årsredovisningen finns även publicerad på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

 

I samband med den revision som genomförts har en justering av lagervärdet med 315 TSEK utförts avseende lager av insatsvaror i Kina. Justeringen har resulterat i en sänkning av årets resultat med 251 TSEK i förhållande till tidigare publicerad bokslutskommuniké.

 

Årsstämma kommer att äga rum på Scandic Mölndal den 12 juni kl 10.00. Se separat kallelse.

 

 

 

Mölndal den 11 maj 2015

 

Axonkids AB

 

Styrelsen

 

Axon Kids AB Årsredovisning K3 2014
Pressmeddelande årsredovisning